Loading Events
This event has passed.

ธีมงานรอบนี้คือ “Deep Tech” ทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยของเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่อง “Deep Technology” 

จึงอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสิ่งนี้ให้มีมากขึ้นในประเทศไทย

โครงการที่จะช่วยพัฒนาและอัพเดตทักษะที่สำคัญของกลุ่มโปรแกรมเมอร์ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ส่งเสริมกันในกลุ่มคนที่สนใจ 


รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์โปรแกรมเมอร์ในการเข้าถึงบุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้น
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น Programmer, Developer นิสิตนักศึกษา ผู้ที่มีความสนใจด้าน Programming

งานโค้ดมาเนีย จัดขึ้นปีละสองครั้ง ช่วงไตรมาส 2 และ 4 ของปี

ลักษณะของงาน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า ประกอบด้วยFlash talk เป็น talk สั้น ๆคนละ 5 นาที จากการรวบรวมหัวข้อที่ได้รับการโหวตจากสมาชิก และ session เปิดงาน Deep Tech จาก keynote speaker

ช่วงบ่าย แบ่งเป็น 3 ห้องละ 5 session รวม 15 session ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆมากมาย ได้แก่ web, mobile, iOT, Database, infrastructure, devops, cloud, Blockchain, etc